CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THIẾT KỀ GIÀY DÉP

3/8/2016 11:22:40 PM


Chương trình tổng quát : (khóa học 3 tháng, 1 tuần 2 buổi, học 4-5 tiếng 1 buổi, hướng dẫn thêm thực hành sau khoá học nếu cần thiết)
 
Mục tiêu : Xây dựng chương trình giảng dạy cho các cá nhân và tập thể quan tâm tới nghề giầy qua đó nâng cao trình độ kĩ thuật làm giầy.
 
LỚP CƠ BẢN:
1.1 Tổng quát 
1.1.1 Giới thiệu và làm quen ngành nghề
1.1.2 Kiến thức cơ bản 
1.1.2.1 Cấu tạo chân liên quan đến giày
1.1.2.2 Các hệ cỡ số giầy dép
1.1.2.3. Các phương pháp thiết kế các chi tiết đế giầy
1.1.3 Vẽ cơ bản 
1.1.3.1 Làm quen với mỹ thuật, luyện tay,chụp ảnh giầy.
1.1.3.2 Vẽ phom cơ bản dưới góc nhìn 2D 
1.1.3.3 Vẽ sáng tạo mẫu giầy trên hình vẽ phom cơ bản đó
 
1.1.4 Các phương pháp lấy áo phom
1.1.4.1 Xác định các đường điểm quan trọng trên phom giầy.
1.1.4.2 Lấy áo phom bằng băng keo giấy
1.1.4.3 Phương pháp lấy áo phom trung bình
1.1.4.4 Phương pháp lấy áo phom mang trong mang ngoài
1.1.4.5 Nhân size mũ giầy.
Kết thúc


LỚP CHUYÊN SÂU KỸ NĂNG ( LỰA CHỌN LỚP PHÙ HỢP NHU CẦU ) 
1.2 Chuyên sâu kỹ năng may mũ giày
1.2.1 Làm quen với máy cơ bản, thực hành may
 
1.2.2 Thực hành các bước làm mũ giày da, và hoàn thiện mũ giày 
1.2.2.1 Pha cắt các chi tiết mũ và lót.
1.2.2.2 Dẫy và gấp các chi tiết.
1.2.2.3 Ghép nối,may các chi tiết. 
 
Kết thúc


 
1.3 Thiết kế phom nâng cao 
1.3.1 Kĩ năng nâng cao
Vẽ phom cơ bản dưới góc nhìn 3D (nâng cao).
 Vẽ sáng tạo mẫu giầy trên hình vẽ phom cơ bản đó.
Thiết kế phom thủ công.
Thiết kế phom và thực hành thiết kế phom giày trên đế có sẵn.
1.3.2  Thực hành nâng cao: 
  Boots 
  Giày túi 
 
Kết thúc

LỚP SÁNG TÁC - MỸ THUẬT ( LỰA CHỌN - THỜI GIAN 2 - 3 THÁNG )